معنی اسم یوکابد  چیست

یوکابد  نامی دخترانه است. معنای اسم یوکابد : جلال خداوند، خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی (ع)

معنی اسم یسری چیست

یسری نامی دخترانه است. معنای اسم یسری: راحتی، آسانی، گشایش، دختر خوش قدم (یسرا)

معنی اسم یغما  چیست

یغما  نامی دخترانه است. معنای اسم یغما :  غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیباروی و صاحب جمال دارد.

معنی اسم یغماناز  چیست

یغماناز  نامی دخترانه است. معنای اسم یغماناز :  از ترکیب یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دخترپادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی

معنی اسم یکمال  چیست

یکمال  نامی دخترانه است. معنای اسم یکمال :  ثروت تقسیم نشده، دوست جان‏جانی (بسیار صمیمی)

معنی اسم یگانه  چیست

یگانه  نامی دخترانه است. معنای اسم یگانه :  صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر به فرد